Kiểm tra bản vẽ trong quá trình thi công

Trong quá trình thi công tại công trường. Các kỹ sư sẽ liên tục kiểm tra tiến độ công trình dựa theo bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật được đưa ra trên bản vẽ. Nếu có trường hợp nào không đúng với thực tế sẽ ngồi họp lại với kỹ sư thiết kế dự án