Lắp dựng khung mái vòm nhà xưởng_Nhà máy Prime (Vĩnh Phúc)

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Prime Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình Xuyên, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 


HÌNH ẢNH CÔNG TRƯỜNG