Lắp đặt hệ thống thông gió

Lắp đặt hệ thống thông gió, hệ thống làm mát cho nhà xưởng. Đảm bảo đủ điều kiện làm việc cho công nhân và cán bộ nhân viên trong nhà máy thì cần phải đưa ra được bài toán cụ thể của từng khu vực và mục đích sử dụng của các khu vực đó...