Lắp đặt kết cấu nhà xưởng

Quy trình lắp đặt kết cấu khung thép nhà xưởng yêu cầu mật độ chính xác cao trong quá trình lắp ghép không sẽ xẩy ra lỗi. Với việc áp dụng công nghệ gia công tiên tiến. Các nhà máy có thể chế tạo các khung thép dài với độ chính xác cao. Đáp ứng được yêu cầu lắp ghép...