Lắp dựng văn phòng

Việc thiết kế khu vực làm việc hiệu quả cho nhân viên trong công ty với một không gian diện tích cố định. Và cách bố trí vị trí làm việc cho đủ ánh sáng, không khí tạo cảm giảm thoải mái khi làm việc là điều mà các kỹ sư thiết kế phải suy nghĩ và tính toán...