Niềm vui của bạn là niềm tự hào của chúng tôi

Hotline: 0945.762.386
0945.762.386
    Danh mục
    Bài viết mới

Cải tạo phân xưởng thép đen_Nhà máy Midway, Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Bài viết khác