Họp an toàn tại công trường

Trước khi vào ca làm việc. Các kỹ sư và công nhân sẽ có buổi họp an toàn phòng ngừa tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc. Và tổ chức công việc cụ thể cho từng nhóm và từng thành viên trong đội