Thiết kế hình ảnh 3D nhà xưởng

Thiết kế có mỗi cái cổng thôi mà mấy ae phải dựng cả nhà máy

Ưu ái khách hàng quá đi. Hihi, :) :) :)