Lắp đặt hệ thống đường khí nén sục bồn nước thải_Nhà máy URC Hà Nội

➣ Dự án: Lắp đặt hệ thống khí nén sục bồn nước thải

➣ Chủ đầu tư: Công ty TNHH URC Hà Nội

➣ Địa chỉ: KCN Thạch Thất Quốc Oai, Hà Nội