Tedi trúng gói thầu tư vấn gần 40 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06 Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán (không bao gồm Hệ thống trạm thu phí không dừng - ITS); Thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) và mốc lộ giới đoạn Km318+000 - 337+478,11 thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (Tedi). Giá trúng thầu là 39.741 triệu đồng. Giá gói thầu là 40.200 triệu đồng, chênh lệch giảm 459 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,1%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng, hợp đồng trọn gói và theo đơn giá cố định.

Gói thầu số 06 sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; đóng thầu vào ngày 17/1/2019.

Ban QLDA Thăng Long cho biết, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm: Tedi, Công ty CP Thiết kế xây dựng giao thông 123 (Công ty 123), Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông công chính Hải Phòng (Công ty Hải Phòng). Tuy nhiên, Công ty 123 bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT). Công ty Hải Phòng bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của HSĐXKT.

Điểm đáng chú ý, Công ty Hải Phòng là nhà thầu thường xuyên trúng thầu nhưng không hiểu vì lý do gì lại bị loại ngay ở bước đánh giá tính hợp lệ của HSDT. Thống kê của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, trong vòng hơn 3 năm qua, Công ty Hải Phòng đã được công khai trúng 28 gói thầu, trong đó có 25 gói thầu nằm trên địa bàn TP. Hải Phòng. Trong số 28 gói này có 17 gói thầu được đấu thầu rộng rãi và 11 gói thầu được chỉ định thầu.