Thi công phòng sạch

Phòng sạch cho việc sản xuất các thiết bị và linh kiện điện tử hiện nay là rất cần thiết trong quá trình sản xuất. Để đảm bảo tạo ra một môi trường sạch khi sản xuất linh kiện điện tử thì việc tính toán thiết kế ngay từ ban đầu phải được...